GİZLİLİK VE TELİF HAKLARI  ve KVKK AYDINLATMA POLİTİKASI

1. GİZLİLİK

Disells.com (www.disells.com) sitesinin ("Disells.com Üyelik Sistemi") tüm hakları Senkon Bilşim Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri’ne aittir. İşbu Disells.com’nün sahibi olduğu ve halihazırda içeriğinde sozcu.com.tr platformunun ve ileride eklenecek sair platformların yer aldığı sistemi içermektedir. Disells.com Üyelik Sistemi işbu Gizlilik Politikası ile tüm kullanıcılarına Disells.com Üyelik Sistemi içerisindeki platformlarda toplanan kişisel bilgilerin kullanımı ve ifşası hakkında bilgilendirmektedir.

Disells.com Üyelik Sistemi, Kullanıcı/Kullanıcılar'ın Disells.com Üyelik Sistemi içerisindeki platformlardaki internet sitelerinin aşağıdaki gizlilik prensiplerine ve/veya yasalara aykırı olarak kullandığını tespit etmesi halinde veya yetkili mercilerce bu konuda bir tespit veya inceleme talebi gelmesi halinde, Üye ile ilgili bilgileri yetkili makamlara bildirmek hakkına sahiptir.

Ayrıca benzer bir durumda Disells.com Üyelik Sistemi gizlilik prensipleri'nde öngörülen diğer tedbirleri alma hakkına da sahiptir. Disells.com Sistemi kullanıcıların gizliliğine değer vermekte olup, paylaşılan kişisel bilgilerin gizliliği ve bilgilerin güvenliği ile ilgili kullanıcıların kaygılarını saygıyla karşılamaktadır. Bu nedenle “Gizlilik Politikası” kullanıcıların gizliliğini korumak ve bilgi temininde güvenli bir deneyim sağlamak için tasarlamış olup, kullanıcıların onayı olmadan kişisel bilgileri kullanılmayacak, kişisel bilgilerin kullanılmasında, tamamen uluslararası alanda kabul edilen mahremiyet koruma standartlarına uyulacak ve kullanıcıların vermiş olduğu bilgilerin güvenliğini sağlamaya yönelik olarak gelişen teknolojiye uygun teknik önlemlerle desteklenecektir. Ancak internet üzerinden iletilen kişisel bilgilerin gizliliği konusunda mutlak bir garanti verilmesinin söz konusu olmaması sebebiyle internet üzerinde kişisel bilgilerini iletilirken kullanıcılara mümkün olan en üst düzey tedbir almalarını Disells.com Üyelik Sistemi olarak tavsiye ediyoruz.
 

 • İşbu Gizlilik Politikası’nda kullanılan “Kişisel Bilgiler” terimi bireysel ve kurumsal kullanıcıları tanımlayabilecek isim-soyisim, telefon, adres, e-posta adresleri dâhil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla kredi kartı bilgileri, kimlik bilgileri gibi bilgileri ifade etmektedir.
   
 • Disells.com Üyelik Sistemi kullanıcıların kendisine Disells.com Üyelik Sistemi içerisindeki platformlar üzerinden elektronik ortamdan ilettiği kişisel bilgileri aşağıdaki amaçlar için kullanacaktır, hiçbir durumda öngörülen amacın dışında kullanmayacak, üçüncü kişilere açıklamayacak, paylaşmayacak, satmayacak veya kullandırmayacaktır.
   
 • Bireysel ve kurumsal kullanıcılar tarafından paylaşılan kişiler bilgilerin hiçbir durumda burada öngörülen amaçlar ve hizmetler dışında kullanılmayacağı belirtilmiş olup, Disells.com Üyelik Sistemi, Senkron Bilişim’e ait platformlara ait internet siteleri tarafından iletilen işbu ticari elektronik iletileri kullanıcı almak istemiyor ve almayı onaylamıyor ise üye paneli içerisinden yada gönderilen e-postalarda belirtilen linkleri kullanarak listeden çıkmaları gerekmektedir.
   
 • Disells.com Üyelik Sistemi işbu link aracılığıyla gönderim listesinden çıkışlarını sağlayacaktır. Bu linkten ayrı olarak işbu ticari elektronik iletilerin herhangi bir zamanda da alımına son vermek istenmesi halinde üyeler disells.com sayfasında yer alan iletişim bilgileri aracılığı ile Disells.com Üyelik Sistemi ile irtibata geçerek isteklerini iletebilirler.
 • Yayınlar göndermek,
 • Elektronik posta ile bülten göndermek ya da bildirimler de bulunmak,
 • Sorularınızı cevaplamak ve etkin bir müşteri hizmeti sunmak,
 • Yeni hizmetler hakkında bilgi vermek,
 • Disells.com Üyelik Sistemi veya işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından doğrudan pazarlama yapmak, Gerektiğinde kullanıcıyla temas kurmak,
 • Kullanıcının kimliği ifşa edilmeden çeşitli istatistiksel değerlendirmeler, veri tabanı oluşturma ve pazar araştırmalarında kullanmak amacıyla
 • Şu kadar ki, Disells.com yürürlükteki mevzuat uyarınca yetkili, idari ve resmi makamlardan usulüne uygun olarak talep gelmesi halinde kullanıcıların kendisinde bulunan kişisel bilgilerini ilgili yetkili makamlarla paylaşacaktır.
 • Sistemle ilgili sorunların tanımlanması ve Disells.com Üyelik Sistemi içerisindeki platformlara ait internet sitesinde(lerinde) çıkabilecek sorunların ivedilikle giderilebilmesi için, Disells.com Üyelik Sistemi, gerektiğinde Kullanıcı/Kullanıcıların IP adresini tespit etmekte ve bunu kullanmaktadır. IP adresleri, kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir.
 • Disells.com Üyelik Sistemi, Disells.com Üyelik Sistemi içerisindeki platformlara ait internet sitesi(leri) dahilinde başka sitelere link verebilir ve/veya başka siteler üzerinden Disells.com Üyelik Sistemi'ne bağlantı kurma imkanı tanıyabilir. Disells.com Üyelik Sistemi, link vasıtasıyla erişilen ve/veya bağlantı kurulan sitelerin gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.
 • Disells.com Üyelik Sistemi, gizli bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi amacıyla işbu gizlilik politikası ile belirlenen istisnalar dışında gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.
 • Disells.com Üyelik Sistemi, kullanıcılar ve kullanıcıların Disells.com Üyelik Sistemi içerisindeki platformlara ait internet sitesini(lerini) kullanımı hakkındaki bilgileri teknik bir iletişim dosyasını (Kurabiye/Çerez-Cookie) kullanarak elde edebilir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere bir internet sitesinin, kullanıcının tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Teknik iletişim dosyası bir internet sitesi hakkında durum ve tercihleri saklayarak internetin kullanımını kolaylaştırır. Teknik iletişim dosyası, Disells.com Üyelik Sistemi içerisindeki platformlara ait internet sitesini(lerini) kaç kişinin kullandığını, bir kişinin Disells.com Üyelik Sistemi içerisindeki platformlara ait internet sitesini(lerini)hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiğini ve ne kadar kaldığı hakkında istatistiksel bilgileri elde etmek ve kullanıcılar için özel tasarlanmış kullanıcı sayfalarından dinamik olarak reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olur. Teknik iletişim dosyası, ana bellekten veya e-postasından veri veya başkaca herhangi bir kişisel bilgi almak için tasarlanmamıştır. Tarayıcıların pek çoğu başta teknik iletişim dosyasını kabul eder biçimde tasarlanmıştır, ancak kullanıcılar dilerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyasının gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde ayarları değiştirebilirler.
 • Disells.com Üyelik Sistemi, işbu gizlilik politikası hükümlerini dilediği zaman herhangi bir sebepten dolayı bildirimde bulunmaksızın zaman zaman değiştirebilir veyahut da yenileyebilir. Disells.com Üyelik Sistemi ‘nin değişiklik yaptığı gizlilik politikası hükümleri Disells.com Üyelik Sistemi içerisindeki platformlara ait internet sitesinde yayınlandığı tarihte yürürlük kazaır. Disells.com Üyelik Sistemi yenilenen gizlilik politikası konusunda bireysel ve kurumsal kullanıcıları uyaramayabilir. Ancak bu durumda gizlilik politikasının söz konusu değişiklikleri yansıtan güncellenmiş hali Disells.com Üyelik Sistemi içerisindeki platformalara ait internet sitelerine yüklenecektir. İşbu sebeple Disells.com Üyelik Sistemi güncellenen Gizlilik Politikası hakkında bireysel ve kurumsal kullanıcıların sahibi olmaları ve periyodik olarak gözden geçirmesini önermektedir. Bireysel ve kurumsal kullanıcıların yapılan değişikliklerden sorumlu olacakları için, işbu Gizlilik Politikası?nı her kullanım öncesi kontrol etmelerini Disells.com Üyelik Sistemi Sistemi olarak önermektedir.
 • Disells.com Üyelik Sistemi 18 yaş altındaki çocuklar için uygun değildir. Eğer bir ebeveyn çocuğunun Disells.com Üyelik Sistemi’ne kendi rızası olmadan kişisel bilgi girdiğini fark eder ise bu kişisel bilgileri Disells.com ile Disells.com Üyelik Sistemi üzerinden paylaşabilir. Disells.com Üyelik Sistemi bilerek 18 yaş altındaki çocuklardan bilgi talep etmez. Eğer herhangi bir şekilde 18 yaşın altındaki bir kullanıcının Disells.com Üyelik Sistemi ile kişisel bilgi paylaştığı fark edilir ise; bu bilgileri Disells.com Üyelik Sistemi’nden silecektir.
 • Bireysel ve kurumsal kullanıcılar Disells.com Üyelik Sistemi’ni kullandığı andan itibaren kendilerinden toplanan tüm bilgilerin belirtilen şekilde ve nedenlerle, işbu Gizlilik Politikası’nda anlatıldığı gibi, Disells.com Üyelik Sistemi, Disells.com içerisindeki platformlara ait internet siteleri tarafından kullanılmasını kabul etmiş olurlar. Yukarıdaki amaç için elde edilen bilgiler, tamamen bireysel ve kurumsal kullanıcıların özgür iradeleri ile Disells.com Üyelik Sistemi’ne sağlanmaktadır. Bireysel ve kurumsal kullanıcılar bu kişisel bilgileri Disells.com Üyelik Sistemi’ne verip vermemekte serbesttirler.
 • Ancak, bireysel ve kurumsal kullanıcılara daha çabuk ve kaliteli hizmet sunabilmek için, işbu Disells.com Üyelik Sistemi ve içerisindeki platformlara ait internet sitelerinde kullanıcılardan talep edilen bilgilerin tamamını vermelerini Disells.com Üyelik Sistemi önermekte ve ayrıca, talep edilen hizmetin gerektirdiği zorunlu bilgilerin verilmemesi durumunda talebin yerine getirilmesinin mümkün olamayacağını dikkatlerine sunmaktadır.
 • Bireysel ve kurumsal kullanıcılar tarafından verilen bilgilerin doğru ve eksiksiz olması kullanıcının sorumluluğundadır. Yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgi verilmemesi rica olunur. Böyle bir durumda Disells.com Üyelik Sistemi’nin hiçbir sorumluluğu olmayacağı gibi; yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgi verilmesi nedeniyle Disells.com Üyelik Sistemi’nin, Disells.com’nün ve içerisinde yer alan platformlara ait internet sitelerinin bir zarara uğraması halinde bu zararı tazmin yükümlülüğü kullanıcıya aittir. Disells.com Üyelik Sistemi bireysel ve kurumsal kullanıcıların vereceği destek ile kişisel bilgileri daima güncel ve doğru şekilde tutacaktır. Ancak kişisel bilgilerin silinmesi, değiştirilmesi veyahut da güncellenmesinin gerektirdiği hallerde bireysel ve kurumsal kullanıcıların Disells.com Üyelik Sistemi ile "[email protected]" e-mail adresinden irtibata geçmesi gerekmektedir.

 

2. TELİF HAKLARI

“Disells.com” markası ve logosu, tasarımı, yazılımı, alan adı ve bunlara ilişkin olarak Disells.com tarafından oluşturulan her türlü marka, tasarım, logo, ticari takdim şekli, slogan ve diğer tüm içeriğin, web sitesi üzerinde yayımlanan eğitim videolarının her türlü fikri mülkiyet hakkı kendi mülkiyetindedir. Üye, Diselles.com’un veya bağlı şirketlerinin mülkiyetine tabi fikri mülkiyet haklarını yazılı izni olmaksızın kullanamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz ve bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz. Üye, Platform’un bütünü ya da bir kısmını başka bir ortamda Disells.com’unn yazılı izni olmaksızın kullanamaz. Üye'nin, üçüncü kişilerin veya Disells.com’un fikri mülkiyet haklarını ihlal edecek şekilde davranması halinde, Üye, Disells.com’unn ve/veya söz konusu üçüncü kişinin tüm doğrudan ve dolaylı zararları ile masraflarını tazmin etmekle yükümlüdür.

3. ÖDEME BİLGİLERİ VE BANKA KARTI/3D GÜVENLİ ÖDEME

3D Güvenli Ödeme, internet üzerinden kredi kartı ve banka kartıyla yapılan alışveriş işlemlerinin güvenliğinin artırılması için geliştirilmiş olan bir güvenlik sistemdir.

Visa ve MasterCard'ın geliştirdiği "güvenli internet alışverişi" çözümleri ile hem kart sahipleri hem de üye işyerleri sahtekarlıklara karşı güvence altına alınmıştır.

Banka Kartı/3D Güvenli Ödeme ile nasıl ödeme yapacağım?

"Ödeme bilgileri" aşamasında, kartla ödeme seçeneğine banka kartınızın bilgilerini girdiğinizde "Siparişi Tamamla" butonuna tıklayarak bir sonraki adım olan 3D Güvenli Ödeme'ye yönlendirileceksiniz.
İnternet alışverişlerinizde ilk defa Banka Kartı ile ödeme gerçekleştiriyorsanız, 

3D Güvenli Ödeme sayfaları bankanıza göre farklılık göstermektedir.

Sipariş özet sayfamızda , Siparişi "3D Güvenli Ödeme ile Onaylıyorum" butonuna tıkladığınızda yeni bir sayfa açılacaktır.

 • Bu sayfada alışverişinize ait bilgilerle birlikte "kişisel güvenlik mesajınız (PAM)" ekranda gözükecektir. Bu mesaj sadece siz ve kartınızı size gönderen banka tarafından bilinmektedir. Mesajın ekranda gözüküyor olması kartı tarafınıza gönderen bankanın web sitesine güvenli olarak bağlandığınızı göstermektedir.

Bu sırada kredi kartınızın ait olduğu banka sistemlerinde kayıtlı cep telefonunuza bankanız tarafından tek kullanımlık SMS bilgisi iletilecektir. Cep telefonunuza gelecek mesaj içeriğinde işlemi doğrulamakta kullanacağınız şifreniz ve şifrenin ait olduğu işlem kodu yer alacaktır. "Kişisel Güvence Mesajı" nın size ait olduğunu kontrol ettikten sonra bu şifreyle sisteme kendinizi tanıttığınızda işlem tamamlanacaktır. Siz şifre girişi yapmadan alışveriş tamamlanmaz.

Şifrenin onaylanması ile ödeme işleminiz tamamlanacak ve siparişiniz oluşturulacaktır.

SMS ile gelen şifrenizi 3 dakika içinde kullanmanız gerekmektedir. Aksi halde şifreniz geçersiz olacaktır. Şifrenin geçersiz olması halinde söz konusu ekrandan ikinci bir şifre daha isteyebileceksiniz. Bu şifrenin geçerlilik süresi ise 5 dakika olacaktır. Bir alışveriş işlemi esnasında, en fazla 3 farklı SMS talep edilebilecektir. Aynı şifrenin 3 defa hatalı girilmesi durumunda ise, işleminiz tamamlanamayacaktır.

Cep telefonu bilginiz banka sisteminde kayıtlı değilse veya yukarıdaki işlemleri yapmanıza rağmen bir problem yaşıyorsanız lütfen bankanız ile irtibata geçiniz.

4. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU AYDINLATMA METNİ

4.1. Kişisel Verilerin İşlenmesi

Disells.com, Üye'nin Platform’da sunulan Hizmetler'den yararlanabilmek için Platform üzerinden kendisine sağladığı kişisel verilerin KVKK da dahil her türlü mevzuata uygun bir şekilde işlenmesine, güvenliğinin sağlanmasına ve korunmasına önem vermektedir. Disells.com, bu kapsamda Üye'nin sağladığı kişisel verileri www.Disells.com.com platformunda yer alan Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve işbu Sözleşme’ye uygun olarak toplamakta, kullanmakta, aktarmakta ve diğer şekillerde işleyebilmektedir. Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası, işbu Üyelik Sözleşmesi'nin ayrılmaz bir parçasıdır

4.2. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları:

Üye’nin, bir hesap oluşturarak Üyelik sıfatını kazanması için işlenmesi gerekli olan Kişisel Veriler; Üyelik Sözleşmesi’nden Disells.com ve Üye için doğan hak ve yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak amacıyla (Sözleşmeye istinaden), Üyelik Sözleşmesi’nden Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Türk Borçlar Kanunu uyarınca doğan hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla, Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, Türk Ticaret Kanunu,5651 Sayılı Kanun ve Vergi Usul Kanunu uyarınca (Mevzuata istinaden), Üyemiz olarak size tercihleriniz, beğenileriniz doğrultusunda indirim, fırsat, fayda sunabilmek ve onayınız doğrultusunda ticari elektronik ileti göndermek amacıyla, Müşteri memnuniyetinizi/bağlılığınızı artırmak amacıyla kullandığımız çeşitli CRM uygulamaları kapsamında, işlenmektedir.

4.3. Kişisel Verileriniz ile İlgili Haklar ve Kullanımı:

Disells.com olarak, yukarıda belirtmiş olduğumuz amaçlar doğrultusunda işlediğimiz kişisel verileriniz ile ilgili haklarınız:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

Kişisel verinin kullanılması ile ilgili koşullar ve bu konudaki haklarınızla ilgili olarak daha fazla bilgi için Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikamızı inceleyebilir ve [email protected] adresine elektronik posta göndererek haklarınızı kullanabilirsiniz. Kullanacağınız elektronik posta adresinizin, Disells.com`ya üyelik işlemlerinizi gerçekleştirirken sisteme kayıtlı olan elektronik posta adresiniz olması şarttır. Sair elektronik posta adresleriniz üzerinden gelecek talepler değerlendirilmeyecektir.

4.4. Kişisel Verilerinizin Aktarımı:

Disells.com ile olan hukuki ilişkiniz kapsamında paylaşmış olduğunuz kimlik bilgileriniz, iletişim bilgileriniz, sipariş bilgileriniz ile pazarlama bilgileriniz tarafınıza ürün ve hizmetlerin pazarlama süreçlerinin planlanması ve icrası ile şirketin sunduğu ürün ve hizmetlerden en yüksek faydanın elde edilmesi için ilgili süreçlerin planlanması ve icrası kapsamında, başvurularınızın ve şikayetlerinizin hızlı bir şekilde cevaplanabilmesi amacıyla çağrı merkezi ile, Kullanıcı alışkanlıklarının tespit edilerek hedefleme, profilleme ve analizlerin yapılması, Disells.com`ya üye olurken eğer verdiyseniz ticari elektronik ileti onayınıza istinaden; tarafınıza indirimli kampanya sunulması, özelleştirilmiş içeriklerin sunulması, dijital pazarlama, yeniden pazarlama (on-site remarketing), reklam yapılması, Şirket iş ve stratejilerine ilişkin süreçlerin planlanması ve geliştirilmesi kapsamında tarafınıza yapılan reklamlara ilişkin değerlendirme, analiz ve optimizasyon faaliyetlerinin yapılması, Şirketin sunduğu ürün ve hizmetlerin satış ve pazarlaması için pazar araştırması faaliyetlerinin planlanması ve icrası kapsamında pazar araştırmaları ve anketlerin yapılması, amacıyla yurt içi ve yurt dışında yerleşik iş ortaklarımızla gerektiği durumlarda ve gerektiği ölçüde paylaşılabilecektir.

4.5. Veri Güvenliği Tedbirleri:

Disells.com işlediği kişisel verilerin KVKK uyarınca güvenli şekilde saklanması, yetkisiz erişimlerin ve hukuka aykırı veri işlemelerin önlenmesi için gereken her türlü tedbiri almaktadır. Bu kapsamda: Kişisel Verilerin alındığı web sayfaları “https” ile açılmaktadır. Dolayısıyla Üye’nin web sayfası ile paylaştığı kişisel verilerin internette yetkisiz 3. Kişiler tarafından görülmesi engellenmektedir. Kişisel verilerin dış kaynaklı tehditlerden korunması yönünde WAF ve CDN kullanılmaktadır. Şirket içerisinde sadece ilgili departmanların gerektiği ölçüde Üye’ye ait kişisel verilere erişimi Erişim Yetki Ve Kontrol matrisi ile sağlanmaktadır. Kargo Şirketleri veya Veri İşleyen sıfatıyla hizmet aldığımız 3. Taraf Şirketler ile Üye’ye ait kişisel veriler gerektiği kadarıyla paylaşılmaktadır. Üye’ye ait kişisel verilerin elektronik ortamda paylaşımı için güvenli kanallar kullanılmaktadır. Veri güvenliğine ilişkin daha fazla bilgi için Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikamızı inceleyebilirsiniz.

4.6. Kişisel Verilerinizin Değiştirilmesi ve/veya Güncellenmesi:

Üye kişisel verileri üzerinde, Hesabım Sayfası’nı kullanarak dilediği zaman değişiklik veya güncelleme yapma hakkına sahiptir.

4.7. Kişisel Verilerinizin Saklanma Süreleri:

Üyeliğinize istinaden işlenen kişisel verileriniz Disells.com tarafından aşağıda belirtilen süreler ile sınırlı olarak saklanmaktadır:

Üyelik ilişkisi devam ettiği sürece, 5651 sayılı Kanun uyarınca trafik bilgileriniz 2 yıl, Üyelik ilişkisi sona erdikten sonra ise:

 • TTK ve VUK uyarınca 5yıl, 10 yıl, Ticari elektronik ileti izninizi geri aldığınız tarihten itibaren Elektronik Ticaret mevzuatı uyarınca 1 yıl,
 • Elektronik ticarete ilişkin her türlü kayıt Elektronik Ticaret mevzuatı uyarınca 3 yıl,
 • Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Türk Borçlar Kanunu uyarınca 10 yıl.

Bu süreler geçtikten sonra kişisel verileriniz Disells.com tarafından, anonim hale getirilerek kullanılacaktır.

Disells.com